Vill du veta mer om Sundsvalls Bilpolare? Är du intresserad av att bli medlem?
Kontakta någon av oss:

Lena Ericsson
ericsson.31977@gmail.com
Telefon: 073-274 26 09

Årsredovisningen mejlas vid intresse.
Eva Nilsson
sundsvallsbilpolare@gmail.com
Telefon mobil: 070-639 23 94